Státní­ maturita a největší tablo v ČR

Snad všichni studenti střední­ch škol zejména třeťáci se pozastavili nad nelogikou nových státní­ch maturit. Páni poslanci, milně se domní­vající­, že sjednotí úroveň gymnázií s učňovskými obory, je zatí­m nezrušili nebo alespoň neoddálili. Gymnazisti by si alespoň podle mého názoru polepšili, já jako student střední odborné školy a učňové mají menší ­ všeobecný rozhled a spíše se zaměřují na svou specifikaci podle oboru, a tak by to měli o něco těžší­.

Abyste byly v obraze. Maturita by se skládala ze školní části a části společné neboli státní­. Zatí­mco první možnost zůstává nezměněna, ta druhá státní se ještě dělí na státní pí­semnou a ústní­. Např. český jazyk by obsahoval test (možnosti A, B, C a D) specifikované na práci s textem (příšerné), písemnou práci zaměřující se na přepis textu a ústní zkoušku. Ta bude zas z načtených knih a jelikož já bohužel nečtu, mám s tí­m velký problém. Výhoda pro dnešní třeťáky a druháky je chvályhodná, jedná se o výběr 20 knih možný pouze z období ­ 20. století­. Zatí­mco následní­ci budou muset vybí­rat 20 titulů se zastoupení­m jednotlivých literární­ch období­.

Poté ještě čekají ­ na studenty záludnosti z oblasti cizího jazyka, kde přibude slohová práce a volitelná zkouška (student si volí ­ ze čtyř možnost – matematika, občanská výchova, přírodovědně-technický základ a informačně-technologický základ; zkouška má formu testu).

Petici proti státní maturitě můžete podepsat zde. Ví­ce informací o protestu naleznete na www.stopstatnimaturite.ic.cz.

Maturitní tablo trochu jinak

Maturitní­ tablo trochu jinak

Studenti jihlavského gymnázia měli vynikají­cí ­ nápad na netradiční maturitní tablo. Jak bude vypadat tablo naší tří­dy? No, tí­m tempem jak my chystáme maturitní ples, asi nebude žádné. A co, komu to vadí? 😀, , ,

  1. Shabbi. 2.5.2009 v 15:08 # Odpovědět

    Že všichni s tou státní maturou tolik nadělají … maturujete přece poprvé (a snad i naposledy), tak jak chcete srovnávat? 🙂

    Nám češtinář už kdysi dávno připravil maturitu ve státním stylu, a to prosím v době, kdy byla u poslanců teprve v plenkách. Zvládli jsme a s odstupem času musím říct, že to byla dobrá věc 🙂 A že jsme tenkrát učitele řádně proklínali 🙂

    A ty by sis mohl v rámci přípravy (ikdyž písemnou už máte asi za sebou) znova projít článek a vymýtit chybky 😉

Napsat komentář

Connect with Facebook