Warning: Creating default object from empty value in /data/web/virtuals/1752/virtual/www/wp-content/themes/swatch/functions/admin-hooks.php on line 160
Tag Archives: 2006

Praxe a Rakousko, nic proti roku nadcházejícímu

Loňský rok 2006 nebyl pro mne přelomovým, přesto se během něho událo mnoho.

Read More…

2006: Od vítězství Jandy až po popravu Husajna

Tento článek představuje novou rubriku „Pohled do minulosti“. Ve které se budu
vracet k nejzajímavějším událostem, o kterých jsem
v jejich době nenapsal, nebo byl článek smazán a já ho tedy znovu
oživím. Vraťmě se spolu zpátky na počátek roku 2006 a připomeňme
si nejdůležitější události roku (zdroj: Ročenka 2006 MF Dnes).

Read More…

Šťastné a ledové

Už za necelých sedm hodin mnoho rodin usedne ke šťědrovečernímu stolu
a bude netrpělivě vyčkávat příchodu Ježíška. I já se těším na
vánočního kapra a bramborový
salát. A už vi­dím ty rozzáře­né dětské oči
až objeví pod stro­mečkem své vysněné kolo
nebo panenku. Vá­noce jsou krás­né svátky.

Read More…

Trapná Helena, Karel nezklamal

Před chvílí skončil již 41. ročník ankety Český slavík Mattoni
2006. Letošními průvodci galavečera byli Miloš Pokorný a Roman
Ondráček. Jejich humor je dosti odlišný
od Leoše Mare­še a v průběhu
večera to ta­ké dokázali. Mys­lím si, že uká­zali
další rozměr slavnostního vyhlášení. A kdo si odnesl příslušné
ocenění? Přehled vítězů najdete níže a celou tabulku na oficiálních stránkách ankety.

Kabáti se stá­le drží na stří­brné příčce, a­le zato Divokej Bi­ll měl úspěšný
rok. V katego­rii zpěvaček bych 3. místo
přál raději mlad­ší z Vondráčko­vých Lucce, a­le teta se oce­nění prostě ne­dá.
Ukázala také, že
má trapné vti­py. Napodobová­ní již tradič­ní řeči Karla
Gotta nebylo na místě. Vítězka první
řady SuperStar zno­vu ukázala své schopnosti a
uhájilo zlato z loňska (Luc­ko, boj se jestli ještě
někdy slavíka
získáš!). A tra­diční vrchol ve­čera vyhlášení
vítěze v kate­gorii zpěvák - 
už po dvaatři­cáté nezklamal bož­ský Kája. I když i
on sám, by rád ob­měnil vrcholná místa.
I proto podle
vlastních slov p­ozval na své tur­né Petra Kolá­ře (bronzová
příčka). Gratu­luji všem oce­něným a těším se
na další roč­ník.

Výsledky Českého slavíka 2006

SKUPINY ZPĚVAČKY ZPĚVÁCI
1. Divokej Bill Langerová Aneta Gott Karel
2. Kabát Bílá Lucie Kolář Petr
3. Chinaski Vondráčková Helena Bárta Dan
S Wanastovy věci Frülingová Iva Ruppert Matěj
Objev roku: Farná Ewa
Absolutní slavice: Langerová Aneta
Vysv: S – Skokan roku

Finalisté Auto roku 2007

V tuto chvíli je známo 5 finalistů: Fiat Grande Punto, Opel
Corsa, Suzuki SX4, Škoda Roomster a Toyota Yaris. Každý z členů
poroty zvolil v prvním kole 5 ze 36 nominovaných automobilů.
Ve finále bude každý z porotců rozdělovat 25 bodů mezi
5 kandidátů, přičemž jednomu vozu nelze přidělit více než
10 bodů.

Mým jasným favoritem je Škoda Roomster. Přeji mu hodně
štestí. A jak to vidíte vy?

Read More…