Tag Archives: škola

Po hlavě k maturitě + báseň

Už oficiálně. Tedy věc se má tak.

Dnes proběhla klasifikační porada tříd A4, S4 na SPŠ Chomutov. Tímto celkem obyčejným dnem pro nás skončil 4. ročník na střední škole a čeká nás už jen maturita. S velkým poděkováním všem kantorům, všichni mí spolužáci z třídy A4 ročník úspěšně dokončili. Někdy jen o fous, ale přeci. Kdo by se s námi chtěl otravovat ještě další rok, že?

V pondělí se sejdeme v oblecích a nervozní. Na řadu příjde praktická maturitní zkouška. Vybrat si můžete z elektrických měření, automatizace a mikroprocesorové techniky. Tady se nehraje na jistotu. Bude muset stačit los. Přejte nám štěstí. Týden svatých chvilek u skript a zápisků bude jen mostem s cílem k ústní zkoušce. To teprve bude pořádné peklo. Příprava? Neprobíhá, resp. jen vlažně a opatrně. V patnáctiminutovém maratonu ze sebe vychrlíme tu kvantu vědomostí a půjdem domů. Jak krásně to zní. V ještě pohodové náladě, kdy píšu tyto řádky, si můžu dovolit vtipné obraty, vše se však ukáže až v týdnu od pondělí 19.5. Držte palce podruhé.

Read More…

2007: Plnoletý, kulturně založený, studující řidič

Další­ch 365 dní máme za sebou a právě v tomto okamžiku se píše his­torie a vznikají­ další­ milní­ky, o kterých zde budu psát už v lednu 2008. Doufám, že se všichni máme na co těšit. Jelikož předpokládám, že rok 2007 bude v mým životě přelomový. Osmnáct let na světě, řidičák v plá­nu a snad se dostane i na holky ;o) Tak za rok naskle.

Read More…

Od lopaty do kanceláře

Svou čtrnáctidenní praxi jsem úspěšně absolvoval. Pravidelný příchod, slušné chování a pracovitost byla samozřejmostí. Náplň praxe zahrnovala zákresy vedení nn (nízkého napětí) do katastrálních map a seznámení se se situací (projektem). Se zájmem jsem naslouchal radám a tipům pro zjednodušení práce od zodpovědného zaměstnavatele pana Bittnera. Chuť něčemu novému se přiučit přinesla ovoce. Myslím si, že jsem mohl být nápomocen a ušetřil práci jiným.

Read More…

Státní­ maturita a největší tablo v ČR

Snad všichni studenti střední­ch škol zejména třeťáci se pozastavili nad nelogikou nových státní­ch maturit. Páni poslanci, milně se domní­vající­, že sjednotí úroveň gymnázií s učňovskými obory, je zatí­m nezrušili nebo alespoň neoddálili. Gymnazisti by si alespoň podle mého názoru polepšili, já jako student střední odborné školy a učňové mají menší ­ všeobecný rozhled a spíše se zaměřují na svou specifikaci podle oboru, a tak by to měli o něco těžší­.

Abyste byly v obraze. Maturita by se skládala ze školní části a části společné neboli státní­. Zatí­mco první možnost zůstává nezměněna, ta druhá státní se ještě dělí na státní pí­semnou a ústní­. Např. český jazyk by obsahoval test (možnosti A, B, C a D) specifikované na práci s textem (příšerné), písemnou práci zaměřující se na přepis textu a ústní zkoušku. Ta bude zas z načtených knih a jelikož já bohužel nečtu, mám s tí­m velký problém. Výhoda pro dnešní třeťáky a druháky je chvályhodná, jedná se o výběr 20 knih možný pouze z období ­ 20. století­. Zatí­mco následní­ci budou muset vybí­rat 20 titulů se zastoupení­m jednotlivých literární­ch období­.

Read More…

Uff, maturita konečně za mnou

Že nevěříte? V lednu a maturita? Kdepak je to možné.

Již třetím rokem chodím na střední průmyslovou školu elektrostrojí­renskou v „Chomutově“:http://www.spscv.cz/. A protože se na nás chystají státní maturity, přichystala si škola zkušební testy od společnosti Scio. No mohu Vám říci, že jsme si dali zabrat. Zkouška se skládala ze tří testů: **českého jazyka**, **matematiky** a **cizího** (v mém případě anglického) **jazyka**. Zprvu nás zaskočily sáhodlouhé a četné úryvky článku, ke kterým se odkazovali jednotlivé úkoly. Přišlo nám, že 45 minut na jeden test je příliš málo. Za to druhý z matematiky byl o mnoho kratší, jak z pohledu zadaných úloh, tak i času vypracování (ale za jakou cenu). Mě osobně přišlo, že musím být úplný idiot, jestli nevyřeším ani jeden příklad. Ale nepřipouštěl jsem si to. Poslední, konečně, následovala angličtina, kde nás už nemělo co překvapit. Po testování na výsledky nejsem ani příliš zvědavý 😀 A vůbec ne potom, co jsme byli obeznámeni s započítá­ním známky do klasifikace.

**Proboha, ať se nám** (letošním třeťákům) **státní maturita vyhne!**

#archivní článek byl nalezen na starém fremy’s blogu